Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Huset är borta. Men det ligger nerpackat i ett magasin i väntan på att återuppbyggas på motsatt sida av innergården.

Korsvirkeshus räddas när kvarter byggs om

Det lilla korsvirkehuset på gården till kvarteret Drottning Kristina 4 är borta. Men huset kommer att byggas upp igen på den motsatta sidan av gården när det nya handelshuset på Köpmansgatan står klart hösten 2012.

Uppgifter har gjort gällande att det k-märkta huset från sent 1700-tal eller tidigt 1800-tal har förstörts under byggnadsarbetena, men Johan Torstensson på Cityfastigheter, som är byggherre, förklarar att huset ligger magasinerat i väntan på återuppförande. Vad som hänt är att byggnadens stomme av korsvirke samt bjälklaget, fönster och grund plockats ner för att återanvändas, medan tak och fasadputs kasserats.

– Taket var av plåt och inte från husets ursprung. Fasadputs går inte att bevara. Stommen och bjälklaget har vi tagit ned med maskiner och fönstren har monterats ner för hand, berättar projektledare Björn Karlsson.

När huset återuppförs kommer det att spegelvändas, ett arbete som ska ske i samråd med Kulturmiljö Halland.

– Vi har verkat för att huset ska återuppbyggas eftersom det är ett av få kvarvarande korsvirkeshus i Halmstad. En gång i tiden hade Halmstad, näst efter Ystad, flest hus byggda i korsvirke. Men från 1960-talet har 60-70 procent av dem försvunnit. Det är jättebra att vi nu kan rädda ett av de kvarvarande husen, säger bebyggelseantikvarie Björn Ahnlund på Kulturmiljö Halland.

Huset på gården är inte skyddat i detaljplanen, men finns däremot med som bevaransvärt i den inventering som kommunen nyligen gjort tillsammans med länsstyrelsen.

– I och med att det är listat kan man säga att det är k-märkt, vilket är en vidare beteckning än den q-märkning man gör i detaljplaner, säger Björn Ahnlund.

När Cityfastigheter, som äger fastigheterna i kvarteret Drottning Kristina 4, begärde planändring för att få bygga om och bygga nytt fanns planer på att bebygga hela gården. Kulturmiljö Halland ville däremot att den öppna ytan skulle vara kvar men kunde tänka sig att vissa gårdsbyggnader revs och att det lilla korsvirkeshuset flyttades för att man skulle kunna använda ytorna mer effektivt.

I den nya detaljplanen för kvarteret som antogs i december 2009 står att den flyttade byggnaden ska ha det ursprungliga husets proportioner och huvudsakliga fasadutformning. Innan huset monterades ner gjordes en kulturhistorisk dokumentation.

– Arkeologerna har gjort tre provgropar i en förundersökning och om allt går som det ska kan vi bygga en platta i höst. Sedan tar det ungefär ett år innan projektet är klart, säger Johan Torstensson.

Det som under flera år har stått som en obebyggd tomt mellan Fattighuset och Angelska palatset kommer att bebyggas med en fyra och en halv våningar hög glasbyggnad. Passage in på gården ska göras genom det som tidigare var en restauranglokal, vilken har rivits.