Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Aktion för klimatet. Torbjörn Johansson, Bertil Nilsson och Bruno Toftgård vill att Halmstads kommun tar mer höjd för framtida stormar.

Kommunen varnas för höjning av havsnivån

Södra infarten kan mycket väl ligga under vatten i en storm år 2100, nya resecentrum också. Kommunen blundar för klimathotet i sina storsatsningar, menar Klimataktion Halmstad.

HP träffar tre medlemmar i Klimataktion Halmstad, en aktiv lokalavdelning till organisationen Klimataktion Sverige.

I återkommande studiecirklar har de läst på kring klimatanpassning och de förändringar vi står inför. Och det är en dyster bild som målas upp där prognosen med en meters höjning av havsnivån fram till år 2100 kan redan vara för gammal, enligt gruppen vi träffar.

– Det kommer att gå fortare än så. Det har ju redan börjat, säger Torbjörn Johansson.

Han är kritisk till att olika siffror används och tolkas bland de halländska kommunerna. I Kungsbacka räknas det med en översvämningsnivå på 5,5 meter i vissa utsatta lägen, Laholm anpassar sig efter en högsta vattennivå på plus 4,5 meter.

I Halmstad nöjer sig kommunen med 3,5 meter.

Hur kan man försvara den skillnaden i bedömningar när det handlar om samma bukt, frågar sig miljövännerna.

De tänker uppvakta kommunråden i Halmstad med en uppmaning att satsa mer på klimatanpassningen, införa larmsystem för boende längs åarna samt praktiskt förebyggande åtgärder för den dagen översvämningen är ett faktum.

– Halmstad är särskilt utsatt när det kommer stora mängder regn uppströms och pålandsvinden pressar upp vatten i åmynningarna. Ingen vet hur illa det kan bli. Därför är det viktigt att börja förbereda sig redan nu, säger Bruno Toftgård, som anser att kommunen bör planera för en högre översvämningsnivå.

Samtidigt väntar jätteinvesteringar i en ny södra infart och ett nytt resecentrum. Båda på låglänta platser som inom en snar framtid riskerar att ligga under vatten när det stormar.

– Viadukten där resecentrum planeras kan när som helst översvämmas i de intensiva regn som SMHI varbar för, säger Torbjörn Johansson, som uppmanar kommunen att inte göra stora investeringar låglänt.

– En satsning på 380 miljoner kronor som södra infarten måste kunna hålla mer än 85 år, säger Bertil Nilsson, som i likhet med sina kollegor i Klimataktion Halmstad anser att projektet måste stoppas och en ny sträckning av E6 hittas längre österut.

– Pengarna som sparas på infarten kan användas till en klimatanpassningsfond, inflikar Bruno Toftgård.

Organisationen vill att Halmstad, de halländska kommunerna och Sverige redan nu börjar planera för större förändringar än vad man hittills har gjort i planeringen av kustnära bostäder och infrastruktur.

Men det viktigaste är att försöka begränsa utsläppen och hindra temperaturhöjningen.

– Hur ska vi kunna förklara för våra barn och barnbarn att visste om det här, men inte gjorde någonting, säger Bruno Toftgård.

Läs svaret från Henrik Oretorp, C: "De planer vi har gjort är redan väl uppdaterade."