Vi drar ner på lyxkonsumtionen

Nyligen släpptes en rapport om svenskarnas konsumtionsvanor. Forskarna ser flera tecken på att vi är på väg in i en lågkonjunktur.
– Det man kan kalla för lyxkonsumtion minskar. Vi handlar mer av det som anses vara nödvändigt och mindre av det som kan skjutas på framtiden, säger John Magnus Roos, redaktör för rapporten.