Tre aktörer går samman för att minska klimatavtrycket

Vallberga Lantmän gör gemensam sak med Kristianstadsortens Lagerhusförening och Varaslättens Lagerhus. Aktörerna kommer att samverka i en ny digital plattform. Syftet är att minska klimatavtrycket i livsmedelskedjan.