Stena Line förbereder sig inför en dansk anstormning

En dansk invasion är att vänta när färjelinjen mellan Halmstad och Grenå startar den 1 februari.
– Det är ett faktum. Samtidigt ska man inte tro att färjelinjen kommer att leda till ett automatiskt lyft för turismen och det lokala näringslivet. Det krävs samarbeten och investeringar för att det ska bli möjligt, säger Julia Kronberg, ansvarig för kommersiellt resande på Stena Line.