Revisor. Johan Liljencrantz
Revisor. Johan Liljencrantz

Så här väljer du rätt revisor

Johan Liljencrantz är auktoriserad revisor på KPMG i Halmstad och har tio års erfarenhet från revisionsbranschen, både som utförare och som beställare. Här tipsar han om vad du bör tänka på när du väljer revisor.

ANNONS
|

För några år sedan avskaffades revisionsplikten vilket innebär att bolag som har en omsättning under 3 Mkr, eller som har under 1,5 Mkr i balansomslutning eller färre än tre anställda inte behöver en revisor. Vid en första anblick kan detta förstås innebära pengar att spara för små företag, men det är inte alltid som det blir billigare utan revisor.

– Konsekvensen om du inte har revisor är att du måste ange det i deklarationen, vilket automatiskt leder till hårdare granskning hos Skatteverket. En indirekt effekt är också att du inte får en kvalitetsstämpel på din redovisning, vilket kan påverka leverantörs- och kundrelationer. Bankerna kräver också att du har en revisor om de ska låna ut pengar, förklarar Johan Liljencrantz som förstås i sammanhanget talar i egen sak.

ANNONS

En revisor i södra Halland kostar i allmänhet strax över 1 000 kronor per timme om du skulle köpa en enskild timme. Löpande redovisning kostar mellan 500 och 600 kronor per timme.

– Jag är egentligen allergisk mot att diskutera timpriser, för det handlar ju om hur snabbt och bra som du gör saker – inte om timpris. Inom revision är inte timpriser så vanliga. Redovisning, däremot, är lite mer standardiserat och därmed lättare att prissätta per timme.

Väljer du som företagare att anlita en revisor, eller om din verksamhet omfattas av revisionsplikten, gäller det att välja rätt.

– Det personliga engagemanget är det viktigaste – oavsett om det gäller en revisor eller redovisningskonsult. En bra revisor är någon som genom proaktivitet ser till att du undkommer ett framtida problem, som du inte visste om skulle komma, och sedan förklarar det på ett sätt som gör att du förstår.

I början av företagandet är det vanligt att spara in på kostnader för revisor och redovisning. Kontraproduktivt menar Johan Liljencrantz som tycker att det är just i början som det är viktigt att ha ett bollplank som har koll på ekonomi, redovisning och strategi.

För en utomstående kan branschkunskap tyckas vara viktigt när man väljer revisor, något som dock inte Johan Liljencrantz riktigt håller med om.

ANNONS

– Om jag ska vara revisor i ett rör-företag, är det då viktigt att jag kan rörbranschen? Det kan det vara, men jag tror att det är viktigare att kunna strukturer kring företagande och regelverk. Det är däremot viktigt att revisorn har ett brett nätverk och kan svara på frågor även utanför sitt expertområde. En revisor som tror att hon/han är specialist inom allt är troligtvis ute på tunn is.

Yrke: Revisor, KPMG

Utbildning: Civilekonom

Detta inspirerar mig: ”Kunder eller kollegor som utmanar mig med intressanta frågeställningar”

3 tips

Förtroende och personligt engagemang

”Det är viktigt att du känner förtroende för din revisor och att hon/han har ett genuint personligt engagemang i din verksamhet. Det är skillnad på en revisor som du endast får en revisionsberättelse av och en som gör sitt yttersta för att lösa dina problem och samtidigt kommer med proaktiv rådgivning. Personligt engagemang är oftast till och med viktigare än specifik kompetens hos den enskilda revisorn.”

Referenser

”Be gärna den tilltänkta revisorn om referenser. Skapa dig en uppfattning genom referenserna om den tilltänkte revisorn har rätt kompetens och nätverk för att kunna hantera ditt företags frågeställningar/utmaningar.”

Undersök pris

”Jämför priser, men se till att du inte jämför äpplen med päron. Inom revision är det oftast mer intressant att kolla på riktpriser för tjänsterna och vad de innehåller än att jämföra timpriser. Likt alla andra branscher får du oftast också här vad du betalar för.”

Tipsa oss!

Vad vill du läsa om i Kunskapsbanken?

Ring Fredrik Mijh 070-233 38 71

ANNONS