Retlog blir Biltema Logistics

Biltema expanderar. Som ett led i denna utveckling byter logistikbolaget Retlog namn till Biltema Logistics.