Omtvistad strandbar i Frösakull får bygglov i fem år

Bygg- och miljöförvaltningen ger Sunset bar bygglov i fem år. Kommunen anser att det ”allmänna intresset” väger tyngre än de invändningar som stugföreningen i södra Frösakull har framfört.