Nilsson Special Vehicles överväger att flytta

Laholms stolthet, biltillverkaren Nilsson Special Vehicles, letar mark för att flytta hela sin verksamhet.
– Vi vill givetvis att de stannar kvar i kommunen, säger Mikael Lennung, planerings- och exploateringschef på Laholms kommun.