Modekedja på väg bort från Hallarna

Försäljningen sviktar och företagsledningen har bestämt sig för att ge upp försöken att vända trenden.
Inom kort väntas modekedjan stänga sin butik på Hallarna.