Lotta Ericsson: ”Vi är inte varandras motparter”

De senaste åren har Halmstad legat dåligt till i Svenskt Näringslivs mätningar av det lokala företagsklimatet.
Företagarnas ordförande vill dock lyfta det positiva i att kommunen klättrar 33 placeringar i år – och är övertygad om att den negativa trenden går att vända.