Konsultbolaget Ensolution i Halmstad expanderar

Halmstadbolaget Ensolution är mitt uppe i en kraftig tillväxtfas. Målet för 2024 är att öka omsättningen med nästan 20 miljoner kronor och att nyanställa flera personer på kontoren i Halmstad, Göteborg och Stockholm.