Kartläggning avslöjade oväntad energitjuv

Flera halländska företag har deltagit i ett projekt för att bli mer energieffektiva. Företaget som det gick bäst för är gummi- och plasttillverkaren National Halmstad i Trönninge.
– Om man bara sneglar lite åt sidan kan man nå väldigt stora förbättringar, säger Daniel Cervin, kvalitets- och miljöchef.

ANNONS
|

Små och medelstora företag har ingått i nätverksprojektet, som är ett samarbete mellan länsstyrelsen och Energimyndigheten. Deltagarna har gått utbildningar och tillsammans med experter kartlagt sin energianvändning. Flera har också gjort investeringar – allt i syfte att bli mer energieffektiva.

Ett av företagen som deltagit är National Halmstad i Trönninge. De minskade sin energiintensitet, en indikator som projektdeltagarna använt på hur mycket energi som går åt per producerad mängd varor, med 40 procent.

– Tar man ett helhetsgrepp på all energianvändning i verksamheten så kan man göra ett rätt bra resultat, säger Daniel Cervin, kvalitets- och miljöchef.

Oväntad bov

I Nationals fall visade energikartläggningen att själva fastigheten var en oväntat stor bov i sammanhanget.

ANNONS

– Vi har en maskin som kämpar på rätt bra med att blanda och valsa gummi. Den trodde vi åtminstone skulle vara topp fem på energiförbrukningslistan, men så gled vår ventilationsanläggning in som en oväntad toppkandidat. Det är många i nätverket som märkt att det är just ventilationen som man ska angripa och optimera, säger Daniel Cervin.

Företaget har vidtagit flera åtgärder. Bland annat har de installerat ett smart system för styrning och övervakning av anläggningens energi, vilket bidragit till en stor del av energieffektiviseringen.

Andra viktiga delar har varit att bättre utnyttja spillvärme från produktionen för att stötta uppvärmningen samt att förbättra ventilationsanläggningen till en maskin som formar gummi.

– Investeringarna är i princip kostnadsneutrala eftersom vi sparar så mycket på dem. Sammantaget ligger hittills väldigt många förbättringar på fastighetssidan. Det är de lättaste bitarna att ta först, men också de viktigaste, säger Daniel Cervin och förtydligar att det inte handlar om att sänka komforten för de anställda.

– Vem som helst kan spara energi på att stänga av värmen, det är inte det vi har gjort. Det här har gått ut på att använda energin smart och minimera förluster.

”Har hittat egen motor”

Nätverksprojektet har pågått på flera håll i landet under fem års tid och avslutades nyligen. Enligt Martin Gometz, projektledare på länsstyrelsen, har deltagarna i Halland i genomsnitt minskat sin energiintensitet med 20 procent.

ANNONS

– Olika företag har lite olika förutsättningar att trycka på startknappen, men vi är väldigt glada att man har kommit så här långt under de här åren. Trots att det har varit en pandemi hela sista året , säger han och fortsätter:

– Det verkar som att företagen har hittat en egen motor i det här arbetet. Det känns tryggt att låta dem jobba vidare på egen hand.

På National Halmstad avser man att fortsätta på den inslagna vägen. Arbetet som genomförts hittills är bara början, menar Daniel Cervin.

– Vårt främsta fokus är såklart att göra kunder nöjda och tillverka produkter effektivt. Men om man bara sneglar lite åt sidan och tittar även på de här områdena så kan man nå väldigt stora förbättringar och besparingar för miljön, ekonomin och samtidigt minska sårbarheten, säger han.

Fakta: Företagen som deltog

• Knäredssågen AB, Knäred

• National Sweden AB, Trönninge

• Krönleins Bryggeri AB, Halmstad

• Hafi Hallands Fruktindustri AB, Getinge

• Korshags Food AB, Falkenberg

• KE’s bussar AB, Fjärås

• Auson AB, Kungsbacka

Ytterligare ett antal företag har medverkat som så kallade följeföretag. Det kan bland annat handla om företag som under projektet vuxit sig så pass stora att de inte längre klassas som små eller medelstora, vilket var ett krav för att få ta del av individuellt stöd från energiexperter. De har dock kunnat delta i exempelvis föredrag.

Källa: Länsstyrelsen

ANNONS