Kampanj ska skapa förståelse

Med kampanjen Gilla jobbskaparna vill Svenskt Näringsliv i Halland lyfta fram företagarnas roll i rampljuset.
– Det finns alltför många människor som felaktigt tror att det är politikerna som skapar jobben och inte företagarna, säger Charlotte Schéle, regionchef för Svenskt Näringsliv i Halland.