Jämställdhet i fokus för Skörda lika

Nu ska jämställdheten – och kvinnorna – få växa inom den gröna sektorn. Projektet ”Skörda lika” lanserades av Hushållningssällskapet under hösten 2023 och har sitt ursprung i en rapport från Jordbruksverket.
– Man såg ett stort behov att jobba med de här frågorna – igen, säger Annika Jönsson, projektledare.