Intern omorganisation bland Hallands Hamnars toppchefer

Den interna omorganisationen har lett till nya befattningar för chefer i Hallands Hamnars ledningsgrupp. Om ett halvår kan det bli aktuellt med nyrekryteringar.