Hushållningssällskapet vill sätta ukrainare i arbete

Tiotusentals ukrainare har sedan krigsutbrottet sökt skydd i Sverige. Med projektet kompetenskoncept för nyanlända vill Hushållningssällskapet sätta några av dessa i arbete inom den gröna näringen.