HMS nya mål: Ska omsätta ”pi miljarder” 2025

Målet är att HMS ska omsätta ”pi miljarder” 2025 – och ett av stegen för att nå dit är att bygga ett helt nytt centrallager på 1 200 kvadratmeter i anslutning till företagets lokaler vid lokstallarna i Halmstad.
– Nu blir transporterna 25 meter i stället för 500 meter, säger Jonathan Lundberg, global logistics manager.