Gekås överklagar statens återkrav på 43 miljoner

Gekås i Ullared kommer att överklaga Tillväxtverkets beslut om återbetalning på 43 miljoner kronor i samband med coronapandemin.
– Vi har inte sökt någonting som vi inte anser oss ha haft rätt till vid det tillfället, säger Patrik Levin, vd på Gekås.