Fortsatt dystert bland företagarna – men en vilja att behålla personal

Trots lågkonjunktur pekar en ny undersökning på att halländska företag försöker behålla kompetens i så stor utsträckning som möjligt.
– Jag tror att man har lärt sig något efter pandemin, när man sa upp anställda som sedan har varit svåra att få tillbaka, säger Kristian Ryberg, regionchef för Svenskt Näringsliv.