Universal Kraft Spv 24 AB – nytt företag startar i Varberg

Universal Kraft Spv 24 AB, som har sitt säte i Varberg, ska enligt verksamhetsbeskrivningen jobba med "projektering samt försäljning av förnyelsebar energi".