Stonely AB – nytt företag startar i Halmstad

Bolagets egen beskrivning av verksamheten anges vara: "Bolaget ska bedriva försäljning av sten och markprodukter samt äga och förvalta aktier och därmed förening verksamhet."