Smajo Förvaltning AB – nytt företag startar i Varberg

Smajo Förvaltning AB, som har sitt säte i Varberg, ska enligt verksamhetsbeskrivningen jobba med "managementverksamhet och även äga och förvalta värdepapper".