Res.sweden AB – nytt företag startar i Falkenberg

Enligt verksamhetsbeskrivningen ska företaget ägna sig åt "Bolaget ska såsom lagerbolag förvalta bolagets kapital."