Nytt handelsföretag startar i Halmstad

Krisklar Handelsbolag har angett följande som verksamhetsbeskrivning: "Företaget ska bedriva handel med, samt sälja beredskapsprodukter och förnödenheter inför en krissituation."