Nytt företag startat: Bm i Halmstad Fastighets 1 AB

Bm i Halmstad Fastighets 1 AB ska enligt verksamhetsbeskrivningen jobba med "förvaltning av fastigheter samt handel med värdepapper".