Nytt företag startas: Anette Eliasson Kungsbacka AB

Anette Eliasson Kungsbacka AB, som har sitt säte i Kungsbacka, ska jobba med att "äga och förvalta aktier och andelar i dotter- och intressebolag".