Nytt företag startar i Varberg : Universal Kraft Spv 26 AB

Den 13 september registrerades det nya bolaget Universal Kraft Spv 26 AB hos Bolagsverket. De har sitt säte i Varberg och uppger att verksamheten ska "projektering samt försäljning av förnyelsebar energi".