Nytt företag startar i Varberg : Universal Kraft Spv 23 AB

Universal Kraft Spv 23 AB ska enligt verksamhetsbeskrivningen jobba med "projektering samt försäljning av förnyelsebar energi".