Nytt företag startar i Varberg : Svarvarenabben Förvaltnings AB

Enligt verksamhetsbeskrivningen ska företaget ägna sig åt "Aktiebolaget ska bedriva kapitalförvaltning och därmed jämförlig verksamhet."