Nytt företag startar i Kungsbacka : Kållepetters Jord O Skog AB

Enligt bolaget själva kommer deras verksamhet bestå i att "sälja produkter och tjänster inom jord- och skogsbruk inklusive djurhållning, äga och förvalta fast egendom och därmed förenlig verksamhet."