Nytt företag startar i Kungsbacka : Cely AB

Cely AB ska enligt verksamhetsbeskrivningen "äga och förvalta aktier och andelar i dotter- och intressebolag".