Nytt företag startar i Halmstad : Cayman Assets AB

Företagets egen beskrivning av verksamheten anges vara: "Aktiebolaget ska äga och förvalta aktier, värdepapper och andelar i andra bolag."