Nytt företag bildas: Jli Träslövsläge AB

Jli Träslövsläge AB, som har sitt säte i Varberg, uppger att de ska ägna sig åt att "äga och förvalta aktier och andelar i dotter- och intressebolag".