Nystartat holdingbolag i Varberg

Lamago Holding AB, som har sitt säte i Varberg, ska "äga och förvalta aktier och andelar i intresse- och dotterföretag".