Nystartat holdingbolag i Kungsbacka

Den 29 maj registrerades det nya bolaget Christofer Freidlitz Holding AB hos Bolagsverket. De har sitt säte i Kungsbacka och ska "äga och förvalta värdepapper, aktier och andelar i dotterbolag".