Hemmingssons Fastigheter AB – nytt företag startar i Falkenberg

Hemmingssons Fastigheter AB, som har sitt säte i Falkenberg, ska enligt verksamhetsbeskrivningen "äga, hyra ut och förvalta fast egendom".