35-åring startar nytt holdingbolag i Kungsbacka

Danthe Holding AB har angett följande som verksamhetsbeskrivning: "Företaget ska fungera som moderbolag till rörelsedrivande dotterbolag."