Företagsgruppen Pamica går in i People People People

People People People (PPP), där bland annat Halmstadbaserade Oh My, ingår rustar inför sämre tider genom att ta in en investerare i form av företagsgruppen Pamica från Halmstad.
– Jag tror och hoppas på att det med Pamicas hjälp går att göra några spännande förvärv, säger Christian Albinsson, medgrundare till Oh My och PPP.