Flygplatsens vd Magnus Edman: ”Det dröjer innan vi är tillbaka på ett normalläge”

På tre veckor försvann alla resenärer och den 23 mars upphörde all kommersiell trafik på Halmstads flygplats. I april minskade intäkterna med 1,3 miljoner – och så lär det fortsätta framöver. Men vd:n Magnus Edman tror på ett liv efter corona för Halmstad City Airport.

ANNONS
|

LÄS MER:”Vissa flygplatser är hotade, men Halmstad ligger bra till”

I vänthallen är det tyst och ödsligt. Den digitala informationsskylten är visserligen igång, men den saluför inte en endaste avgång. Och så har det varit i nästan två månader.

– Efter den 23 mars har flygplatsen endast fungerat som beredskapsflygplats, plus att vi servar försvarsmakten, berättar Magnus Edman, vd för Halmstad City Airport sedan 2011.

I hans uppdrag ligger att öka antalet resenärer och så har också skett, från 90 000 år 2010 till 135 000 åtta år senare. 2019 blev sämre, med totalt 124 000 resor.

– Det hänger troligtvis ihop med klimatkrisen och den nya flygskatten, säger Magnus Edman som dock var fast besluten att komma tillbaka till 2018 års siffror i år. Men så kom corona och allt rasade. Två veckor efter att den kommersiella trafiken ställts in ansökte BRA, som kör den kommersiella trafiken mellan Halmstad och Bromma, om rekonstruktion.

ANNONS

Jag hoppas att vi kan köra en morgontur i vardera riktning mellan Halmstad och Bromma från och med september, men allt är högst oklart.

Varje förlorad resenär innebär en förlust för Halmstad City Airport, och bokslutet för april visade på ett intäktsbortfall på på 1,3 miljoner. Ungefär där kommer även maj att landa. Liksom juni, juli och augusti…

– Jag hoppas att vi kan köra en morgontur i vardera riktning mellan Halmstad och Bromma från och med september, men allt är högst oklart. Det enda vi vet är att det kan dröja lång tid innan vi är tillbaka på ett normalläge, säger Magnus Edman.

Bild: Roger Larsson

Även om situationen är bekymmersam, kommer man inte gå in i framtiden med ett gigantiskt underskott. Kommunen äger flygplatsen, genom bolaget Halmstads flygplats AB, och täcker förlusterna genom en så kallad utökad kapitalteknisk garanti.

– Det känns skönt att ha en stark ägare, som verkligen tror på vår viktiga roll för regionens utveckling, kommenterar Magnus Edman och nämner de stora investeringar som gjorts på senare år:

– 2015 kunde vi inviga en ny start- och landningsbana efter en renovering på 25 miljoner, och två år senare stod en ny terminalbyggnad klar för 51,5 miljoner. De satsningarna hade man inte gjort om man inte hade varit övertygad om att det behövs en flygplats.

Dyrare biljetter

Men corona har förändrat flygindustrin i grunden, och bolag över hela världen har hamnat i stora ekonomiska svårigheter. Statliga miljardlån har räddat SAS, och även Norwegian har varit på fallrepet men klarat sig undan konkurs genom en drastisk krisplan – och så vidare.

ANNONS

– Jag befarar att den tuffa situationen i branschen, där vi nog kan räkna med en hel del konkurser och uppköp, medför dyrare biljetter. Och tyvärr innebär det färre resenärer även på lokal nivå, säger Magnus Edman.

Hur ser du på risken att våra vanor förändras på grund av corona och att näringslivet fortsätter med digitala möten även efter pandemin?

– Nja, jag tror inte riktigt på det. Jag tror att vi kommer att vilja träffas i verkligheten även i framtiden.

Jonas Bergman.
Jonas Bergman. Bild: Jari Välitalo

Där får Magnus Edman medhåll av Jonas Bergman (M), ordförande för kommunstyrelsen i Halmstad, som inte heller tror att det digitala mötet kan ersätta det fysiska. Och när det gäller Halmstad City Airport är han glasklar: den är oerhört central för Hallands långsiktiga utveckling.

”Ett oslagbart alternativ”

– Vi behöver den kommersiella trafiken för att vara en attraktiv region. För den som behöver ta sig till Stockholm över dagen är flyget ett oslagbart alternativ. Även försvarsmakten – som sysselsätter över tusen personer – behöver flygplatsen för att utöva sin verksamhet. Skulle Halmstad City Airport lägga ner, skulle vi tappa uppemot 2 000 arbetstillfällen, säger Jonas Bergman och hänvisar till den rapport som i dagarna gått ut till politikerna i kommunstyrelsens utskott för tillväxt och hållbar utveckling. Utvärderingen ska sedan gå vidare till kommunfullmäktige för beslut om Halmstad City Airports fortsatta verksamhet.

ANNONS

– Flygplatsen har ju varit ifrågasatt i omgångar, men i dag finns det enligt min bedömning en tydlig politisk majoritet för att den ska behållas enligt dagens modell, säger Jonas Bergman.

Jag hoppas också att vi har eldrivna plan inom en femårsperiod.

Och även om det just nu inte finns särskilt mycket utrymme för flygskam, så är klimatfrågan avgörande för branschens framtid. Det konstateras i rapporten, det menar Jonas Bergman och det återkommer Magnus Edman till:

– Vi har länge jobbat aktivt för att kunna erbjuda ett biobränsle. Men inte bara det – jag hoppas också att vi har eldrivna plan inom en femårsperiod. Där pågår det mycket forskning, och om vi hittar ett sätt att snabbt ladda batterierna tror jag mycket på den tekniken. I dag behöver vi tanka, lasta och fylla ett plan med passagerare på mindre än en halvtimme för att få en effektiv tidtabell. Så kanske är det bärbara batterier – som man alltså laddar i en fristående station och inte i det fysiska planet – som krävs?

Magnus Edman.
Magnus Edman. Bild: Roger Larsson

Enligt Magnus Edman är det framför allt på kortare sträckor och i aningen mindre plan som elflyg kan bli aktuellt i det första skedet.

– Förutom på inrikeslinjer som Halmstad-Bromma hade det varit alldeles perfekt till destinationer som Oslo, Berlin och Hamburg.

ANNONS

Fotnot: Det är Sweco, ett företag som erbjuder tekniska konsulttjänster inom teknik, miljö och arkitektur, som på uppdrag av Halmstads kommun tagit fram rapporten ”Utvärdering av Halmstad flygplats”. Slutversionen var klar den 27 april, och omfattar alltså även det som hänt i samband med coronakrisen.

Halmstad City Airport

• Flygplatsen öppnade 1944, men då för militära ändamål. 1958 startades reguljär linjetrafik till Bromma flygplats. Sedan 2006 ägs flygplatsen av Halmstads kommun, och driften hanteras av ett kommunalt bolag, Halmstads flygplats AB. Kommunen betalar 16-17 miljoner om året och staten går in med cirka 2,5 miljoner via det driftsbidrag som de regionala flygplatserna får.

• Sedan 2012 är det BRA (tidigare Kullaflyg) som kör trafiken mellan Halmstad och Bromma. Man erbjuder fyra avgångar per dag i vardera riktningen. Den 23 mars stoppades dock all kommersiell trafik på grund av coronaviruset.

• BRA flyger med en modell som heter ATR 72-600, ett propellerplan som tar 72 passagerare.

• 90 procent av resenärerna reser inrikes, medan tio procent är charterresenärer som under vissa delar av året kan flyga direkt till Gran Canaria och Turkiet. Av inrikesresenärerna är det 80 procent som är affärsresenärer och 20 procent som är privatresenärer.

• Flygplatsens upptagningsområde är en radie på cirka åtta mil. Resenärerna kommer från hela Halland, men även från västra Småland och nordvästra Skåne (främst charterresenärer).

• Utöver den kommersiella trafiken är Halmstad City Airport också en beredskapsflygplats, som används av exempelvis ambulansflyg, räddningshelikoptrar och brandflyg. Dessutom använder försvarsmakten flygplatsen frekvent – i Halmstad finns Lv 6, Sveriges enda luftvärnsregemente, och en militärhögskola.

• Av flygplatsens cirka 35 helårsarbetare är 25 ”utlånade” till andra kommunala verksamheter som behöver hjälp på grund av corona, medan ett tiotal är kvar på flygplatsen för att kunna uppfylla det samhällsnyttiga uppdraget.

• Även Halmstad flygklubb, Halmstad segelflygklubb och Halmstad fallskärmsklubb använder flygplatsen i sin verksamhet.

Källa: halmstadcityairport.se samt Magnus Edman, vd/flygplatschef

ANNONS