Elis Textil Service ”vann” upphandlingen med Region Halland

Elis Textil Service i Torup fick behålla regionavtalet, precis som tidigare år. I början av januari varslades 26 tjänster hos tvätteriet som de nu har dragit tillbaka.
– Det var positivt för personalen, säger personaldirektör Lars Hansson.