Efter storbranden – Mostorps gård bygger upp verksamheten

Tjurbråk, rivningsarbete och möten med försäkringsbolaget. Det stora arbetet med att återställa Mostorps gård efter branden pågår för fullt.
– Vi ser på det här med tillförsikt, att det kommer att lösa sig efter hand, säger Peter von Braun, ägare och VD på Mostorps gård.