Westdent AB redovisar resultat som pekar uppåt

Westdents årsredovisning för 2022 är klar. Omsättningen i företaget är knappt 8,8 miljoner kronor, en ökning med 19,7 procent. Resultatet före skatt är cirka 550 000 kronor. Det är en ökning med ungefär 900 000 kronor.