Vild tillväxt för Dizparc Halmstad AB – steg med 98,4 procent

Företaget är i mål med sin årsredovisning. Så här ser det ut. Företagets rörelseintäkter stiger med 98,4 procent och blev omkring 11,5 miljoner kronor. Resultatet före skatt är drygt 1,7 miljoner kronor. Det är en ökning med ungefär 2,1 miljoner kronor.