Uvendajo AB: Nu är redovisningen klar – så ser siffrorna ut

Uvendajo AB under 2022. Här är de viktigaste siffrorna. Företagets omsättning är omkring 13 miljoner kronor, en nedgång på 20,1 procent från året före. Resultatet före skatt är lägre än föregående år, cirka 550 000 kronor mot ungefär 900 000 kronor.