Uppåt hos Svenska Lyft Service Aktiebolag – redovisar ovanligt stor vinstmarginal

Årsredovisningen är nu offentlig. Företagets omsättning minskar med en och en halv procent och blev ungefär 13 miljoner kronor. Resultatet före skatt är högre än föregående år, knappt 3,9 miljoner kronor mot omkring 3,4 miljoner kronor.