Telium Sweden AB: Nu är redovisningen klar – så ser siffrorna ut

Företaget är i mål med sin årsredovisning. Så här ser det ut. Omsättningen i företaget är ungefär 11,5 miljoner kronor, en minskning med 1,4 procent. Rörelseresultatet minskar också med omkring 400 000 kronor till cirka 350 000 kronor (2,9%).