Stomgårdens Ägg AB: Nu är redovisningen klar – så ser siffrorna ut

Årsredovisningen är nu offentlig. Företaget hade omkring 12,5 miljoner kronor i rörelseintäkter, en ökning på 51,9 procent från föregående år. Resultatet före skatt är lägre än föregående år, 58 000 kronor mot 76 000 kronor.