Starberg Fastighets AB: Nu är redovisningen klar – så ser siffrorna ut

Årsredovisningen är nu offentlig. Företagets rörelseintäkter är 5 miljoner kronor, en förbättring på In fin ity procent från föregående år. Resultatet före skatt är högre än föregående år, knappt 5,8 miljoner kronor mot 88 000 kronor.