Söderpiren AB: Nu är redovisningen klar – så ser siffrorna ut

Söderpiren AB under 2022. Här är de viktigaste siffrorna. Företagets omsättning ökar med fyra och en halv procent och blev knappt 5,6 miljoner kronor. Resultatet före skatt är lägre än föregående år, omkring 200 000 kronor mot omkring 450 000 kronor.